ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-386708; rövidített cégnév: Belodore Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Trivic Aleksandar ügyvezető) 15.05.2023. napjától a visszavonásig vagy módosításig hatályos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF):

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

 1. Kereskedő:A Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-386708; rövidített cégnév: Belodore Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Trivic Aleksandar ügyvezető).
 2. Vásárló:A Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, mely szerződéskötési képességgel és jogosultsággal rendelkező képviselővel jár el vagy a Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, Magyarország jogszabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy.
 3. Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló.
 4. Felek, Szerződő felek:Kereskedő és Vásárló együttesen.
 5. Honlap: A Kereskedő által üzemeltett belodore.hu weboldal,mely az internetes áruházat is magába foglalja.
 6. Regisztráció:a Honlapon a Vásárlónak a Kereskedő által megadni kért adatokkal történő regisztrációja, a Honlapon Felhasználói fiók létrehozása.
 7. Felhasználói fiók:a Regisztrációval a Honlapon létrehozott, a Vásárlóhoz kötődő, egyedi jelszóval védett fiók, melyhez e-mail cím mint egyedi felhasználónév tartozik.
 8. :A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 9. Termék, Termékek:a Kereskedő által a Honlapon árusított egy vagy több termék.
 10. Szerződéskötés:a Szerződés megkötésének II. részben leírt folyamata.
 11. Szerződés:A Ptk. 6. könyve szabályai szerint távollévők között, a Termék tárgyában megkötött egyedi adásvételi szerződés, melyre a jelen ÁSZF rendelkezései is vonatkoznak.
 12. Adatkezelési szabályzat:a Kereskedő által a személyes adatok kezelésére alkalmazott szabályok.

A jelen ÁSZF célja a Kereskedő Termékeinek elektronikus kereskedelmével kapcsolatos feltételeinek meghatározása.

 

 1. Megrendelés leadása, Szerződéskötés

 

 1. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
 2. A Vásárló a Terméket a „Kosárba tesz” gomb kiválasztásával virtuális bevásárlókosarába helyezi, melyet követően értesítést kap arról, hogy a Termék a kosárba került. Egyes Termékek esetében a kosárba helyezéshez szükséges a Termék mennyiségének kiválasztása is. Önmagában az, hogy a Termék a kosárba került, nem jelenti azt, hogy a Termék a Kereskedőnél rendelkezésre áll, nem eredményezi a Termék foglalását, és nem eredményezi a Szerződés létrejöttét.
 3. A Vásárló a Termék kosárba helyezését követően dönthet arról, hogy folytatja-e a vásárlást, és további Termékeket helyez a kosárba vagy megrendelést ad le a kosárba helyezett Termékekre.
 4. A vásárlás folytatása a kosár felületről a Termékeket tartalmazó lapfülek valamelyikének kiválasztásával történhet.
 5. A kosár felületen a Vásárló ellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból.
 6. A Vásárló a kosárba helyezett Termékekre a kosár felületen „Tovább a pénztárhoz” gomb kiválasztásával kezdeményezheti a megrendelés leadását. Amennyiben a Regisztráció megtörtént, úgy a Vásárló bejelentkezhet Felhasználói fiókjába, illetve lehetősége van Regisztráció nélkül is vásárolni.
 7. Amennyibena Vásárló Regisztráció nélkül kíván vásárolni, úgy a megrendelés leadásához az alábbi adatokat köteles megadni:
  • Természetes személy Vásárló esetén:
   • Vezetéknév,
   • Keresztnév,
   • Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   • Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   • E-mail cím,
   • Telefonszám.
  • Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek minősülő Vásárló esetén:
   • A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet neve,
   • A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet képviseletében eljáró természetes személy keresztneve és vezetékneve,
   • Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   • Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   • A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet e-mail címe
   • A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet telefonszáma.
 1. Amennyiben a Vásárló Regisztrációval rendelkezik, úgy a bejelentkezést követően a rendszer a II/7. pont szerinti adatokat a Regisztráció során megadott adatokkal feltölti.
 2. Az adatok megadása során a Vásárló kiválasztja a szállítási módot, melyek az alábbiak:
  • Futárpostai szolgáltatás,
  • Expresszkézbesítés

 

 1. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a mindenkori futárpostai szolgáltató személyének megválasztására.
 2. A szállítási mód kiválasztását követően a Vásárló a „Következő” gomb kiválasztásával tovább léphet a fizetési mód kiválasztásához. Ezen a lapfülön a Vásárlónak ismételten lehetősége van ellenőrizni a kosár tartalmát, a szállítási költséget, valamint a megrendelés végösszegét, a szállítási címet és a szállítási módot.
 3. A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:
  • Banki átutalás,
  • Bankkártyás fizetés,
  • Utánvét esetén készpénzes vagy bankkártyás fizetés.
 4. A Vásárló a megrendelés leadását megelőzően az „Megismertem és elfogadom az ÁSZF-et” négyzet bepipálásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és azt elfogadja. A Vásárló a megrendelés leadását megelőzően az „Megismertem és elfogadom az Adatkezelési szabályzatot” négyzet bepipálásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az Adatkezelési szabályzatot megismerte és azt elfogadja.
 5. A Vásárlónak a megrendelés leadását megelőzően lehetősége van a rendeléshez kapcsolódó megjegyzéseit, egyedi kéréseit is a megrendeléshez fűzni.
 6. Amennyiben a Vásárló rendelkezik vásárlási kedvezményt biztosító kóddal, úgy azt szintén a fizetési mód kiválasztásával egyidőben adhatja meg, melyet követően a rendszer automatikusan jóváírja a kedvezményt és annak mértékét levonja a megrendelés végösszegéből.
 7. Amennyiben a szállítási cím és a számlázási cím eltér, úgy a Vásárlónak – a „A szállítási cím és a számlázási cím megegyezik” négyzetből a pipa eltávolításával – lehetősége van megadni a megfelelő számlázási címet. A számlázási címhez a II/7.1.1-7.1.3. pont szerinti, illetőleg a II/7.2.1-7.2.3. pont szerinti adatok adhatók meg.
 8. A II/6-16. pont szerinti folyamatot követően a Vásárló a „Megrendelés” gomb kiválasztásával küldheti el a kosár tartalma szerinti megrendelését a Kereskedő részére.
 9. A megrendelés leadás a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. A Szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Kereskedő a Vásárló által a Regisztráció során vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés leadása során megadott e-mail címére 24 (huszonnégy) órán belül – amennyiben a következő nap nem munkanap, úgy a következő munkanap végéig - visszaigazolást küld a megrendelés elfogadásáról. Amennyiben ezen időtartamon belül a Kereskedő nem küld visszaigazolást vagy olyan tartalmú nyilatkozatot küld a Vásárlónak, hogy a megrendelt Termék nem elérhető, úgy a Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik és a Szerződés nem jön létre.
 10. Amennyiben a véglegesített megrendelésben szereplő termék nem áll rendelkezésre, az üzlet egyik alkalmazottja telefonon keresztül kapcsolatba léphet a vevővel, hogy ajánlást tegyen egy, a termékre legjobban hasonlító, helyettesítő termékre.
 11. Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem elérhető, és a Vásárló nem választ más Terméket, úgy a Kereskedő XX napon belül visszafizeti a Termék vételárát és a kifizetett egyéb költségeket, amennyiben azok megfizetésre kerültek.
 12. Amennyiben a vételár és egyéb költségek visszatérítésére vonatkozó kötelezettség áll fent, úgy azt a Kereskedő kizárólag banki átutalással teljesíti. A Kereskedő megkeresi a Vásárlót a teljesítési helyként szolgáló bankszámlaszám beszerzése végett. Amennyiben a Vásárló megtagadja a bankszámlaszám kiadását, úgy a Kereskedő nem köteles visszatérítést teljesíteni.
 13. A Szerződés alapján a Kereskedő vállalja, hogy a Vásárló által megrendelt Termékeket a Honlapon feltüntetett szállítási határidőn belül a Vásárló által megadott szállítási címre szállítja, és ott a Vásárlónak vagy a Vásárló képviselőjének átadja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a kiszállítást végző személy (futár) nem jogosult és nem köteles meggyőződni az átvevő személyéről, illetve ezen személy képviseleti jogosultságáról. A Vásárló és az átvevő személy eltérése esetén az ebből eredő kockázatot a Vásárló viseli.
 14. A Szerződés alapján a Vásárló, illetőleg a Vásárló képviselője köteles a megrendelt Termékek vételárának és a megrendelés esetleges egyéb költségeinek megfizetésére. A Kereskedő a Vásárló felé a Vásárló által megadott adatok alapján elektronikus számlát állít ki, és azt megküldi a Regisztráció során vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés leadása során megadott e-mail címre, továbbá a számlát a Termékeket tartalmazó csomaghoz is mellékeli.
 15. A Kereskedő a Termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg az adott Termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette és a Terméket átvette.
 16. A Szerződésre irányadó nyelv a magyar. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Kereskedő nem iktatja, az a későbbiekben nem hozzáférhető. A megrendelés adatait a Kereskedő iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják –archiválja.
 17. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló egyúttal kijelenti, hogy megfelel az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek. A Kereskedőnek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetőleg kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
 18. A Termékek kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Kereskedő ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

 • Regisztráció

 

 1. A Vásárlónak lehetősége van a Honlapon történő Regisztrációra és ezzel Felhasználói fiók létrehozására.
 2. A Regisztrációra a Vásárló nem köteles, azonban a Regisztráció előnyös lehet a Vásárló számára az alábbi okokból:
  • A Vásárlónak a Regisztrációt követő megrendelések során nem szükséges ismételten kitölteni az adatait, azokat a rendszer automatikusan kitölti. A Regisztrációval rendelkező Vásárlónak is lehetősége van a megrendelés elküldése előtt eltérő szállítási és számlázási címet megadni.
  • A Vásárló részt vehet a Kereskedő által szervezett hűségakciókban, és esetenként további kedvezményekben részesülhet a Kereskedő egyoldalú döntése alapján.

 

 1. Adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának technikai lehetőségei a Szerződéskötést megelőzően és azt követően

 

 1. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható vagy törölhető.
 2. A megadott adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, név) a Regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a Felhasználói fiók felületén.
 3. A számlázási név és cím a megrendelés elküldése előtt módosítható, azonban annak a megrendelés leadását követő módosítására nincs lehetőség.
 4. A megrendelés leadása előtt a Vásárló áttekintheti és módosíthatja a megrendelése minden adatát.
 5. A megrendelés elküldését követően, téves rendelés vagy téves adatok megadása esetén a Vásárló a Kereskedő ügyfélszolgálatának jogosult jelezni a hibát. A Termékeknek a fuvarozó részére történt átadását követően adatmódosításra nincs lehetőség.

 

 1. Árak feltüntetése

 

 1. A Honlapon a Termékekhez rendelt vételárak magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
 2. A feltüntetett vételár nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget, az utánvét költségeit és a VIII. rész szerinti kedvezményeket.
 3. A Kereskedő semmilyen esetben nem téríti vissza a Vásárló részére az általános forgalmi adót, kivéve, amennyiben a teljes vételár visszatérítésre kerül.
 4. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Honlapon, akkor a Kereskedő nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 5. Hibás árnak minősül, amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy az adott Termék és a feltüntetett vételár vonatkozásában feltűnő értékaránytalanság áll fent vagy amennyiben az adott Termék vételára jelentősen eltér a kereskedelmi forgalomban kapható hasonló vagy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező termékek vételárától.

 

 1. Jog- és kellékszavatosság

 

 1. Kereskedő az általa értékesített Termékek tekintetében jogszavatosságot vállal. A Kereskedő szavatolja, a Vásárlónak, hogy a Terméken harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Szerződés teljesítését és a Vásárló tulajdonszerzését akadályozza.
 2. Kereskedő az általa értékesített Termékek tekintetében kellékszavatosságot vállal. A Kereskedő szavatolja a Vásárlónak, hogy a Termék az átadáskor sérülésmentes. A Kereskedő szavatolja továbbá, hogy a Termék Vásárló általi átvételének időpontjában:
  • rendelkezik mindazon jellemzőkkel, melyeket a Kereskedő vagy a gyártó általi leírás tartalmaz,
  • a megfelelő mennyiségben kerül leszállításra,
  • megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 3. Ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi és mennyiségi követelményeknek, úgy a Kereskedő hibásan teljesít.
 4. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
 5. Amennyiben a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, úgy a Vásárló – figyelemmel a megvásárolt Termék jellegére - jogosult arra, hogy a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, arányos árleszállítást igényeljen vagy a Szerződéstől elálljon.
 6. Amennyiben a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiség vagy téves Termék szállítása okán következett be, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy a rendelésnek megfelelő Termék szállítását igényelje a megfelelő mennyiségben vagy jogosult elállni a Szerződéstől.
 7. A Kereskedő vállalja, hogy a Terméket saját költségére elszállítja és a megrendelés során megadott szállítási címre a megfelelő Terméket ismét kiszállítja, amennyiben
  • a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, és a Vásárló a Termék kijavítását vagy kicserélését igényelte,
  • a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiségű Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő mennyiségű Termék szállítását igényli,
  • a hibás teljesítés a nem megfelelő Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő Termék szállítását igényli.
 8. Amennyiben a Termék jellegénél fogva nem kicserélhető, úgy a Kereskedő a kicserélésre vonatkozó szavatossági igény esetén a Terméket nem veszi vissza, hanem új, a megrendelésnek megfelelő Termék küldésére vállal kötelezettséget.
 9. Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni, úgy a szavatossági igényt a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. Az igényérvényesítés során a Vásárló köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint azt, hogy mely szavatossági igényt választja. Amennyiben a Vásárló a Szerződéstől eláll, úgy arra a Honlapról letölthető, az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványt is jogosult használni.
 10. Hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a Vásárló a Termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette a Terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.
 11. A szavatosságvállalás a Termékek Vásárló általi átvételétől számított 12 (tizenkettő) hónapig tart. Az érintett Termék kicserélésével a szavatosság újból kezdődik.

 

 • Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések

 

 1. Amennyiben a Vásárló egyúttal Fogyasztónak is minősül, úgy a Felek között megkötött Szerződés fogyasztói szerződésnek minősül. A fogyasztói szerződésekre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen részben megjelölt rendelkezésekkel együttesen kell értelmezni.
 2. Kellékszavatosság
  • Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  • Kellékszavatossági igény érvényesítése során a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
  • A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, azaz a szavatosságvállalás a Termékek Vásárló általi átvételétől számított 24 (huszonnégy) hónapig tart.
 3. Termékszavatosság
  • A Fogyasztónak minősülő Vásárló követelheti a Termék gyártójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A jelen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, azaz a Kereskedő is.
  • A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetőleg a Kereskedéssel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
  • A gyártót, illetőleg a Kereskedőt a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 24 (huszonnégy) hónapig terheli.
  • Termékszavatossági igény mellett kellékszavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényt vagy kellékszavatossági igényt érvényesít, úgy a Kereskedő a fogyasztónak minősülő Vásárló számára kedvezőbb módon értékeli az igénybejelentést.
 4. Elállás a Szerződéstől (1. számú függelék – Elállási mintatájékoztató)
  • A Vásárló jogosult a Szerződéstől a Termékek kézhezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállni.
  • Amennyibena Vásárló el kíván állni, úgy ezen igényét a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. A bejelentés során a Vásárló köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint köteles egyértelműen rögzíteni az elállás tényét. Amennyiben a Vásárló a Szerződéstől eláll, úgy arra a Honlapról letölthető, az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványt is jogosult használni.
  • Elállás esetén a Vásárló
   • a Termékek átvételét megtagadja,
   • a Termékeket visszaadja a kiszállítást végző személynek (futár) vagy
   • a Termékeket saját költségén visszajuttatja a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére.
  • A VII/4.3.3. pont szerinti elállás esetén a Fogyasztó köteles a Terméket saját költségén visszajuttatni a Kereskedő részére az elállás közlését követő 14 (tizennégy) napon belül.
  • Elállás esetén a Kereskedő vállalja, hogy a megrendelt Termékek vételárát – amennyiben az megfizetésre került - az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló részére. Utánvéttel történő fizetés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a visszatérítéshez szükséges banki adatok megszerzése érdekében.
  • A Vásárló tudomásul veszi, hogy bizonyos Termékek (pl. kozmetikumok, illatszerek) esetén egészségügyi és higiéniai okokból elállási jogával nem jogosult élni, amennyiben azokat felbontotta vagy azok csomagolása sérült.
  • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Kereskedő jogosult a Termék vételárát mindaddig visszatartani, amíg nem kapja vissza a Terméket.
 5. Jótállás
  • Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Jótállási rendelet”) alapján egyes Termékek tekintetében jótállásra kötelezett.
  • Kereskedő a jótállást igazoló jótállási jegyet köteles a Termékkel együtt becsomagolni és azt a Termékkel együtt átadni a Fogyasztónak.
  • A jótállás a Jótállási rendelet 1. számú mellékletében megjelölt, tartós fogyasztási cikknek minősülő Termékekre vonatkozik.
  • A jótállás időtartama a jótállási jegyen feltüntetett időtartam, de legalább a Jótállási rendeletben meghatározott időtartam.
  • A Kereskedő abban az esetben mentesül a felelősség alól felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Nem tartozik a jótállás körébe a hiba, ha az a Fogyasztónak felróható okból – például: szakszerűtlen tárolás, nem a rendeltetésnek megfelelő használat – következett be.
  • Jótállás körébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó választása szerint:
   • a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Kereskedőnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet vagy
   • a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
   • a Szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  • A Kereskedő jogosult egyoldalúan a jelen, VII/5.1-5.6 pontok szerinti feltételeknél a Fogyasztó számára kedvezőbb feltételeket, például hosszabb jótállási időt biztosítani.
  • A Kereskedő jogosult a Termék egyes alkotórészeire külön is jótállást biztosítani.
 6. Párhuzamos fogyasztói igények
  • Kellékszavatossági igény és jótállási igény, valamint termékszavatossági igény és jótállási igény ugyanazon hiba tekintetében, egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a Fogyasztó kellékszavatossági igényt, termékszavatossági igényt vagy jótállási igényt érvényesít, úgy a Kereskedő a Fogyasztó számára kedvezőbb módon értékeli az igénybejelentést.
 7. Vitarendezés
  • A fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogvita esetén – a XI. részben megjelölt vitarendezési fórumok igénybevételén túlmenően - jogosult a lakóhelye szerinti illetékes regionális békéltető testülethez fordulni. A Kereskedő tájékoztatja a Vásárlót, hogy a tanács döntésének ezzel ellenkező nyilatkozat hiányában nem veti alá magát. A békéltető testület határozata kötelező a Kereskedőre nézve, amennyiben a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg a 200 000 HUF-ot.
  • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
   • A fogyasztónak minősülő Vásárlónak ehhez regisztrálnia kell, továbbá hiánytalanul ki kell töltenie az eljáráshoz kapcsolódó kérelmet, majd azt elektronikusan kell megküldenie Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
   • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról lásd még az ÁSZF 3. számú függeléke szerinti mintatájékoztatót.

 

 • Hűségprogramok és más kedvezmények

 

 1. A Kereskedő a Vásárlók számára hűségprogramot szervez (a továbbiakban: „Hűségprogram”) .
  • A Hűségprogram keretében a Kereskedő Belodore Hűségkártyákat (a továbbiakban: „Hűségkártya”) bocsát ki. A Hűségprogramban való részvételre mind a jelen ÁSZF szerinti Vásárló, mind a Kereskedő üzlethelyiségében vásárló személy (kizárólag a jelen, VIII/1. pontban együttesen: „Vásárló”) jogosult a jelen rész szerinti feltételek szerint.
  • A Hűségkártya a jelen ÁSZF 4. számú függeléke szerinti igénylőlap segítségével (a továbbiakban: „Igénylőlap”) igényelhető.
  • Az Igénylőlap a Kereskedő üzlethelyiségében vagy elektronikusan tölthető ki. A kitöltött Igénylőlapot a Vásárló a Kereskedő üzlethelyiségében átadja a Kereskedő üzlethelyiségben tartózkodó képviselőjének, melyet követően megkapja a Hűségkártyát, mely azonnal aktiválásra kerül, ezzel a Vásárló belép a Hűségprogramba.
  • A Hűségkártya tulajdonosa a Kereskedő, a Hűségkártya birtoklási és használati joga pedig a Vásárlót illeti.
  • Egy Vásárló egyidejűleg csak egy Hűségkártyával rendelkezhet.
  • A Vásárló nem jogosult a Hűségkártyát harmadik személy részére átadni abból a célból, hogy harmadik személy azzal kedvezményt érvényesítsen.
  • A Vásárló nem jogosult a Hűségkártyát megrongálni vagy meghamisítani. A megrongált vagy hamis Hűségkártyát a Kereskedő nem köteles elfogadni, a Vásárló pedig nem jogosult kedvezményre.
  • A Hűségkártya átvételét követő első vásárlás végösszegéből a Vásárló 10 (tíz) % kedvezményre jogosult.
  • A Vásárló minden, a Termékek vételárának fizetésére elköltött 350 (háromszázötven) Ft után egy hűségpontot kap függetlenül attól, hogy a Terméket a Vásárló a Honlapon vagy a Kereskedő üzlethelyiségében vásárolta. Az összegyűjtött hűségpontok az alábbiak szerint jogosítanak kedvezményre az egyes vásárlások végösszegéből:
   • 300-999 hűségpont: 5 (öt) % azonnali vételárkedvezmény,
   • 1000-1999 hűségpont: 10 (tíz) % azonnali vételárkedvezmény,
   • 2000 hűségpont és afelett: 15 (tizenöt) % azonnali vételárkedvezmény.
  • Az összegyűjtött hűségpontok azon vásárlást követő két évig érvényesek, amelynek eredményeképpen azokat jóváírták. A hűségpontok a vásárlást követő két év lejártával elvesznek és törlésre kerülnek.
  • A kedvezmény mind a Honlapon, mind a Kereskedő üzlethelyiségében történő vásárlás esetén érvényesíthető. Ha a vásárló regisztrált a hűségprogramban, a hűségkártya átadásával a kiskereskedelmi üzletben történő vásárlás esetén, illetve a weboldalon történő vásárlás esetén minden kedvezményt megkap ami a kártyáján elérhető, ha az e-mail cím is megegyezik.
  • Az Igénylőlapon megadott (személyes) adatokat a Kereskedő a Vásárló Hűségprogramból történő kilépésig, a Vásárló Hűségprogramból történő kizárásáig, illetve a Hűségprogram megszüntetéséig kezeli.
  • A Kereskedő saját rendszerében nyilvántartja a Hűségkártyán gyűjtött hűségpontokat, mely alapján meghatározza, hogy a Vásárló mely, a VIII/1.9. pont szerinti kedvezménykategóriába tartozik.
  • Az Ügyfél értesítést kap, ha a VIII/1.9. pontban leírt kedvezménykategóriák valamelyikébe kerül besorolásra a Hűségprogram feltételeiben leírt módon.
  • A Vásárló jogosult a Hűségprogramból bármikor kilépni, mely esetben köteles a Hűségkártyát a Kereskedő üzlethelyiségében a Kereskedő ott tartózkodó képviselőjének átadni. A Hűségprogramból való kilépéssel az összegyűjtött hűségpontok törlésre kerülnek, és a Vásárló a Hűségprogramban biztosított további kedvezményekre nem jogosult.
  • A Kereskedő jogosult a Hűségprogramot bármikor egyoldalúan megszüntetni. A Hűségprogam megszüntetésével az összegyűjtött hűségpontok törlésre kerülnek, és a Vásárló a Hűségprogramban biztosított további kedvezményekre nem jogosult.
  • A Kereskedő jogosult a Vásárlót a Hűségprogramból kizárni, amennyiben gyanú merül fel arra nézve, hogy a Vásárló a Hűségprogram feltételeit megszegi. A Hűségprogramból történő kizárással az összegyűjtött hűségpontok törlésre kerülnek, és a Vásárló a Hűségprogramban biztosított további kedvezményekre nem jogosult.
  • A VIII/1.15-1.17. pont szerinti esetekben a Vásárló köteles a Kereskedő üzlethelyiségében a Kereskedő ott tartózkodó képviselőjének a Hűségkártyát leadni vagy egyéb módon a Kereskedő részére megküldeni.
 2. A Kereskedő jogosult egyoldalúan további kedvezményt biztosítani a Vásárlók számára elektronikus kuponkód formájában (a továbbiakban: „E-kupon”). A Vásárló az E-kupon birtokában jogosult az E-kupon szerinti vételárkedvezményre a megrendelt Termékek vételárából.
  • Az E-kupon által biztosított vételárkedvezmény mértékét a Kereskedő jogosult egyoldalúan meghatározni.
  • Az E-kupon egy Vásárló által egy alkalommal használható fel, egy megrendelés tekintetében.
  • A Vásárló akként jogosult az E-kupon felhasználására, hogy a megrendelés elküldése előtt a Honlap erre szolgáló mezőjébe beírja ez E-kupon kódját. A kód beírását követően a rendszer automatikus levonja az E-kupon által biztosított kedvezményt a megrendelt Termékek vételárából.
  • A szállítási költség, az esetleges vételár visszatérítés szempontjából az E-kupon felhasználását követően a kedvezményes vételár az irányadó.
 3. A Kereskedő jogosult egyoldalúan ingyenes mintát adni a Vásárlónak a Termékekből. Amennyiben a Kereskedő él ezen jogával, úgy a termékmintát a Vásárló által megrendelt Termékek mellé csomagolja. A termékminta nem tárgya a Szerződésnek, az kizárólag marketingcélokat szolgál, ezért a termékminta hibája miatt a Vásárló nem jogosult kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíteni, a Szerződéstől elállni vagy más, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságokat érvényesíteni a Kereskedővel szemben.
 4. A Kereskedő jogosult egyoldalúan bármilyen módon további kedvezményt biztosítani a Vásárlók részére.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések

 

 1. A Kereskedő a Vásárló által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Kereskedő a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan harmadik személyt, aki a Szerződés teljesítésében közreműködik (pl. a mindenkori fuvarozó), továbbá a bíróság vagy bármely hatóság erre kötelező határozatát.
 2. A Kereskedő a Vásárló adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá saját adatkezelési szabályzata (itt linknek kellene mutatnia a szabályzatra) (a továbbiakban: „Szabályzat”) szerint jár el.
 3. A Szabályzatot a Vásárló a személyes adatai megadását megelőzően jogosult megismerni, és a megrendelés leadását, illetve a Regisztrációt megelőzően köteles elfogadni. A Szabályzat elfogadásának hiányában a Szerződés nem jön létre.

 

 1. A Honlap működésével kapcsolatos felelősség, szerzői jogok, védjegyek

 

 1. A Termékeknél megjelenített képek és színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges egyéb hibákért, elírásokért a Kereskedő nem vállal felelősséget.
 2. A Kereskedő nem vállal felelősséget:
  • az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, illetve a Honlap használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért,
  • bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért,
  • akár a küldő, akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért,
  • bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén,
  • bármely, az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.
 3. Kereskedő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a belodore.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. A Honlap és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlap tartalmának – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Kereskedő védjegyeit - felhasználása, másolása, sokszorosítása a Kereskedő engedélye nélkül. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. Ezen rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF-nek és a Kereskedő adatkezelési szabályzatának megismerés céljából történő letöltése.

 

 1. Információ, panaszkezelés, vitarendezés

 

 1. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a panaszok kezelése, valamint a Vásárlók egyéb igényeinek kielégítése érdekében ügyfélszolgálatot működtet.
 2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  • Cím: Régi posta utca 19
  • Postacím: 1052 Budapest
  • E-mail cím: contact@belodore.hu
  • Telefonszám:+36 70 626 7452
 3. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 10:00 és 19:00 óra között érhető el telefonon, valamint személyesen.
 4. A Kereskedő nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
 5. Mind a fogyasztónak nem minősülő, mind a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint. Az ÁSZF és a Szerződés alapján a Felek közötti jogvitára a magyar jog, az eljárásra a magyar nyelv a kötelező erejű. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a jogvita elrendezésének helye a Kereskedő székhelye szerint illetékes bíróság.

 

 • Záró rendelkezések

 

 1. A Kereskedő jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre, megkötött Szerződésekre alkalmazandóak. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon.
 2. Jelen ÁSZF és a Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.
 3. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

Budapest, 01.03.2023.

 

Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1. sz. függelék – Elállási mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálat (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; postacím: 1052 Budapest; e-mail cím: contact@belodore.hu). Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú függelék szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a megrendelés leadáskor feltüntetett fuvarozási költséget - Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

sz. függelék – Elállási/felmondási nyilatkozatminta mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálat (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; postacím: 1052 Budapest; e-mail cím: contact@belodore.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítószáma:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) neve:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) címe:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

sz. függelék – A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-386708; rövidített cégnév: Belodore Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Trivic Aleksandar ügyvezető) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-386708; rövidített cégnév: Belodore Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Trivic Aleksandar ügyvezető) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Belodore Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. C2. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-386708; rövidített cégnév: Belodore Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Trivic Aleksandar ügyvezető) jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Önt az átadott jótállási jegyen feltüntetett határidőben a kellékszavatosságra vonatkozó jogosultságok illetik meg.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.